Từ khóa tìm kiếm: Tổ chức Kỷ lục Việt Nam

Công bố 20 tour du lịch độc đáo mang lại trải nghiệm thú vị tại Việt Nam

[VOV2] - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) và Trung tâm Top Việt Nam đã triển khai hành trình tìm kiếm "Top 50 tour du lịch độc đáo mang lại trải nghiệm thú vị tại Việt Nam" lần 1 năm 2022.

[VOV2] - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) và Trung tâm Top Việt Nam đã triển khai hành trình tìm kiếm "Top 50 tour du lịch độc đáo mang lại trải nghiệm thú vị tại Việt Nam" lần 1 năm 2022.

Thêm 6 kỷ lục mới được trao tại Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam

[VOV2] - Chương trình “Hội ngộ kỷ lục Việt Nam lần thứ 47 – Gặp mặt cộng đồng kỷ lục gia miền Bắc lần thứ 6” do Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và Văn phòng Kỷ lục Miền Bắc tổ chức đã trao 6 kỷ lục mới cho các cá nhân và đơn vị

[VOV2] - Chương trình “Hội ngộ kỷ lục Việt Nam lần thứ 47 – Gặp mặt cộng đồng kỷ lục gia miền Bắc lần thứ 6” do Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và Văn phòng Kỷ lục Miền Bắc tổ chức đã trao 6 kỷ lục mới cho các cá nhân và đơn vị