Từ khóa tìm kiếm: Toco Oratase 10 g

Đình chỉ lưu hành lô Gel bôi thảo dược kém chất lượng

[VOV2] - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi lô Gel bôi thảo dược Toco Oratase 10 g, do kém chất lượng.

[VOV2] - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi lô Gel bôi thảo dược Toco Oratase 10 g, do kém chất lượng.