Từ khóa tìm kiếm: Trần Hồng Hà

Trình Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng

[VOV2] - Chiều nay 5/1, Quốc hội khoá XV tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp bất thường lần 2, bàn về công tác nhân sự.

[VOV2] - Chiều nay 5/1, Quốc hội khoá XV tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp bất thường lần 2, bàn về công tác nhân sự.