Từ khóa tìm kiếm: trợ cấp BHXH

Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ 01/01/2022

[VOV2] - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/01/2022.