Từ khóa tìm kiếm: Tuổi cao - Gương sáng

Cụ ông mẫu mực từ gia đình đến xã hội

[VOV2] - “Muốn nói dân nghe thì mình phải mẫu mực, muốn dân tin và làm theo thì mình phải làm trước hết”.

[VOV2] - “Muốn nói dân nghe thì mình phải mẫu mực, muốn dân tin và làm theo thì mình phải làm trước hết”.