Từ khóa tìm kiếm: vắc xin Covid-19; thử nghiệm

WHO giải thích về quá trình thử nghiệm vắc xin Covid-19

[VOV2] - Bác sỹ Katherine O’Brien, chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới, giải thích về các giai đoạn thử nghiệm vắc xin Covid-19.