Từ khóa tìm kiếm: vi bằng

Lưu ý khi thực hiện các giao dịch dân sự qua Văn phòng thừa phát lại

[VOV2] - Thừa phát lại được phép thực hiện nhiều hoạt động trong lĩnh vực dân sự và tố tụng dân sự theo quy định của pháp luật. Vì vậy, có nhiều điều người dân cần lưu ý khi lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án... qua Văn phòng Thừa phát lại.

[VOV2] - Thừa phát lại được phép thực hiện nhiều hoạt động trong lĩnh vực dân sự và tố tụng dân sự theo quy định của pháp luật. Vì vậy, có nhiều điều người dân cần lưu ý khi lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án... qua Văn phòng Thừa phát lại.

Thừa phát lại không chỉ để lập vi bằng

[VOV2] - Hoạt động Thừa phát lại được triển khai tại Việt Nam từ năm 2009. Tuy nhiên, người dân chủ yếu chỉ biết tới Thừa phát lại thông qua hoạt động lập vi bằng.

[VOV2] - Hoạt động Thừa phát lại được triển khai tại Việt Nam từ năm 2009. Tuy nhiên, người dân chủ yếu chỉ biết tới Thừa phát lại thông qua hoạt động lập vi bằng.