Từ khóa tìm kiếm: xếp hạng THE WUR

Lĩnh vực Khoa học xã hội của ĐHQG Hà Nội tăng thứ hạng

[VOV2] - Là cơ sở giáo dục ĐH hàng đầu trong nghiên cứu, đào tạo các ngành khoa học xã hội và nhân văn của Việt Nam, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn tiếp tục khẳng định mình khi được tổ chức quốc tế thăng hạng.

[VOV2] - Là cơ sở giáo dục ĐH hàng đầu trong nghiên cứu, đào tạo các ngành khoa học xã hội và nhân văn của Việt Nam, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn tiếp tục khẳng định mình khi được tổ chức quốc tế thăng hạng.

ĐHQGHN khẳng định vị trí về đào tạo và nghiên cứu khoa học

[VOV2] - Đại học Quốc gia Hà Nội đứng trong nhóm 601-800 lĩnh vực Khoa học cơ bản của bảng xếp hạng THE WUR by Subject 2022.

[VOV2] - Đại học Quốc gia Hà Nội đứng trong nhóm 601-800 lĩnh vực Khoa học cơ bản của bảng xếp hạng THE WUR by Subject 2022.