Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trịnh Thị Thủy khẳng định: “Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch" được tổ chức nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân, đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch”.

Việc tổ chức giải cũng là một hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc với tinh thần “Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến” của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch” sẽ trở thành hoạt động thường niên của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, được phát động và tổ chức từ năm 2022, trao Giải lần thứ nhất vào năm 2023, nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa - 28/8.

Giải được trao cho các tác giả hoặc nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh về người thật, việc thật, có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời về những tập thể, cá nhân, hành động tích cực, điển hình tiên tiến, phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội… Một trong các nội dung trọng tâm là: Việc triển khai Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống; hiện thực hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp; vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; thực trạng về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và giải pháp hoàn thiện; Chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập, từ đó đưa ra giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động phát triển sự nghiệp VH-TT&DL và gia đình từ Trung ương đến địa phương...

Các tác phẩm báo chí phải đảm bảo tính chân thực, có sức thuyết phục, lan tỏa trong dư luận và được nhân dân đồng tình, đánh giá cao; phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền vì sự nghiệp phát triển VH-TT&DL, được đăng, phát trên các cơ quan báo chí chính thống từ ngày 15/6/2022 - 15/6/2023.

Về cơ cấu giải thưởng: Giải cá nhân có 4 mức giải: giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích được trao cho 5 loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình và báo ảnh); Giải tập thể có 1 mức giải được trao cho đơn vị có nhiều tác phẩm tham gia đạt chất lượng cao.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trịnh Thị Thủy nhận định: “Giải được tổ chức lần đầu, nhưng đã được chuẩn bị một cách bài bản, nghiêm túc nhằm đảm bảo đúng quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý hoạt động báo chí; góp phần quảng bá và nâng cao vị thế, vai trò của VH-TT&DL trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước”.

Thông qua giải thưởng, ngành VH-TT&DL có thể giới thiệu, quảng bá những kết quả, thành tựu của công tác văn hóa, thể thao và du lịch; phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến; cổ vũ, động viên các cán bộ trong toàn ngành chung sức, đồng lòng tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa đối với sự nghiệp phát triển VH-TT&DL. Các nhà báo cũng có được điều kiện trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí đối với lĩnh vực VH-TT&DL.

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch” được kỳ vọng sẽ là dịp để lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc, đạt chất lượng cao, giàu ý tưởng sáng tạo, có nội dung và hình thức thể hiện hấp dẫn, phản ánh trung thực, phong phú và có những đóng góp thiết thực trong sự nghiệp phát triển ngành văn hoá, thể thao và du lịch.