Nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong việc kiểm soát ô nhiễm môi trưởng, bảo vệ môi trường và sức khỏe người dân, Cục Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường phối hợp với Tổ chức Winrock International và các đơn vị liên quan đã chính thức khởi động Sáng kiến “Giảm thiểu ô nhiễm không khí do hoạt động đốt mở” và Sáng kiến “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề gia công, tái chế kim loại”.

Đây là 2 trong 6 sáng kiến thuộc Dự án Giảm thiểu ô nhiễm được thực hiện từ năm 2023 – 2025 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ, Bộ Tài nguyên và Môi trường là Cơ quan Chủ quản, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường là Chủ dự án.

Để thực hiện mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm không khí từ hoạt động đốt mở, Sáng kiến sẽ thực hiện các hoạt động chính bao gồm: Đánh giá mức độ phân bố ô nhiễm không khí trên diện rộng, nhận diện được các điểm nóng ô nhiễm không khí; Xây dựng giải pháp tổng hợp đa lĩnh vực để giảm thiểu ô nhiễm không khí từ hoạt động đốt mở; Triển khai các giải pháp công nghệ để xử lý chất thải và phụ phẩm nông nghiệp, giảm các hoạt động đốt mở thiếu kiểm soát; Đánh giá tác động của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe cộng đồng.

Kết quả của Sáng kiến cũng nhằm hỗ trợ xây dựng và triển khai chính sách quản lý chất lượng không khí, nhằm giảm nguy cơ tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe của cộng đồng.