Thiếu tướng Romeo DA Laminllo, Chủ tịch Liên đoàn Cựu chiến binh (CCB) Philippin, Chủ tịch VECONAC – 22 chủ trì Hội nghị. Tham dự, có thành viên các đoàn đại biểu 10 nước trong Liên đoàn. Đoàn đại biểu Hội CCB Việt Nam do Thương tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Phó Chủ tịch VECONAC làm Trưởng đoàn; tham gia Đoàn có Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nhân, Doanh nghiệp CCB Việt Nam Nguyễn Thị Bảo Hiền và 08 thành viên là lãnh đạo các Cơ quan Trung ương Hội và Hiệp hội Doanh nhân, Doanh nghiệp CCB Việt Nam. Hội nghị cũng nghe báo cáo kết quả nhóm làm việc tháng 7/2023 tại Cơ –Lác Philippin, thảo luận và thống nhất các nội dung trình Đại hội VECONAC-22.

Về dự thảo các nghị quyết đã đề nghị tại Đại hội VECONAC-21 tại Thái Lan; trong đó có, dự thảo nghị quyết 22-2 về “Kỷ niệm Ngày thành lập VECONAC 19/12 hàng năm”. Đề nghị mỗi nước thành viên được phân phối Cờ VECONAC tiêu chuẩn dùng cho ngoài trời, trong nhà và đặt bàn, mỗi loại hai chiếc, qua đó các nước thành viên có thể tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày thành lập VECONAC 19 tháng 12 hàng năm.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất cao nội dung dự thảo các nghị quyết mới đưa ra tại Hội nghị nhóm làm việc tháng 7/2023; bao gồm các nghị quyết: 22-3 “Trao tặng danh hiệu Chủ tịch danh dự VECONAC” cho Đại tướng Santa Sana Nantibbhakhirund, Tổng cục Trưởng Tổ chức CCB Chiến tranh Thái Lan và “Huy chương danh dự VECONAC” cho Trung tá Hassachai Tamiraor, Phó Tổng cục trưởng vì đã có thành cống hiến và đóng góp vào thành công của Hội nghị BCH lần thứ 34 và Đại hội VECONAC lần thứ 21 tại Thái Lan năm 2022.

Về dự thảo Nghị quyết 22-5 “Kết nối doanh nghiệp VECONAC”, Hội nghị nhấn mạnh cần phải thành lập một diễn đàn kinh tế để kết nối các doanh nhân và doanh nghiệp CCB nhằm mục đích tạo sự hợp kinh tế chặt chẽ hơn giữa các thành viên ASEAN và VECONAC để phục vụ lợi ích của CCB ASEAN.

Hội nghị cũng đã xem xét, thống nhất 06 dự thảo nghị quyết và 04 vấn đề được Hội nghị nhóm làm việc đề xuất tháng 7/2023 và thông qua Dự thảo./.