Từ khóa tìm kiếm: đại hội

Công đoàn Việt Nam hướng về cơ sở, bảo vệ lợi ích cho người lao động

[VOV2] - Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Đổi mới-Dân chủ- Đoàn kết-Phát triển” diễn ra từ 1-3/12 tại Hà Nội. 1.100 đại biểu chính thức đại diện cho 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước tham dự.

[VOV2] - Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Đổi mới-Dân chủ- Đoàn kết-Phát triển” diễn ra từ 1-3/12 tại Hà Nội. 1.100 đại biểu chính thức đại diện cho 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước tham dự.

550 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội

[VOV2] - Trong 2 ngày (16 -17/10/2023), Công đoàn thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2023-2028 với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của hơn 664.000 đoàn viên Công đoàn thủ đô.

[VOV2] - Trong 2 ngày (16 -17/10/2023), Công đoàn thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2023-2028 với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của hơn 664.000 đoàn viên Công đoàn thủ đô.