Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Quang Thanh - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khoá XVI cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, hơn 8.000 công đoàn cơ sở và 45 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn các trường cao đẳng và đại học trực thuộc LĐLĐ Thành phố đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội Công đoàn các cấp đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của các cấp công đoàn trên địa bàn Thủ đô theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Tại kỳ Đại hội này, các đại biểu sẽ thảo luận, thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028; thảo luận, tham gia ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và văn kiện Đại hội Công đoàn TP. Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy và UBND TP. Hà Nội, các cấp ủy, chính quyền về những vấn đề có liên quan đến nâng cao hiệu quả chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn.

Trước đó để chào mừng Đại hội, Liên đoàn lao động thành phố đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, với nhiều hoạt động cụ thể; đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” Thủ đô; gắn biển 4 công trình chất lượng cao trị giá hơn 440 tỷ đồng chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đồng thời, phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thành công hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2023, với 363 thí sinh đến từ 100 doanh nghiệp thuộc 30 quận, huyện, thị xã, ngành, Tổng công ty trực thuộc thành phố tham gia 11 nghề thi. Đây là những hoạt động thiết thực hướng tới Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Phạm Quang Thanh yêu cầu, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, mỗi đại biểu sẽ tập trung trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, tham gia đầy đủ vào các nội dung đóng góp vào sự thành công của Đại hội, mở ra trang mới trong hoạt động Công đoàn Thủ đô, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với sự kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô.