Đại hội Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước. Đại hội diễn ra vào thời điểm đoàn viên, người lao động cả nước cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển trong bối cảnh mới, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn Việt Nam luôn sát cánh cùng công nhân lao động vượt qua những khó khăn, thách thức. Khi dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, nhất là đợt dịch lần thứ tư, ảnh hưởng lớn đến việc làm, sức khỏe, đời sống của đoàn viên, người lao động, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kịp thời ban hành văn bản, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai các biện pháp phù hợp với diễn biến của dịch bệnh. Tổng Liên đoàn đã ban hành và tổ chức triển khai 05 gói hỗ trợ với quy mô lớn dành cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng, trang thiết bị cho lực lượng y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch, công nhân, lao động tại các doanh nghiệp đang thực hiện “ba tại chỗ,” “một cung đường hai điểm đến”; tặng sổ tiết kiệm công đoàn cho con đoàn viên bị mồ côi do COVID-19... với tổng số tiền hỗ trợ gần 6.000 tỷ đồng, có hơn 10 triệu lượt người thụ hưởng.

Để quyền lợi người lao động được đảm bảo, các cấp công đoàn đã tích cực tổ chức rất nhiều hoạt động như: Tết sum vầy, phiên chợ nghĩa tình, Chương trình “Mái ấm Công đoàn”.... hỗ trợ đời sống người lao động. 5 năm qua, chương trình mái ấm công đoàn đã trợ giúp gần 14.000 người lao động được xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng số tiền hỗ trợ hơn 500 tỷ đồng…. Cùng với đó, hơn 30 triệu lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn các cấp thăm hỏi, tặng phiếu mua hàng 0 đồng, qua các phiên chợ Tết công đoàn được tổ chức hàng năm với tổng số tiền hơn 28 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các tổ chức công đoàn cũng đã triển khai hiệu quả 13 quỹ trợ vốn việc làm, gần 3 triệu lượt đoàn viên, người lao động vay với tổng số tiền hàng nghìn tỷ đồng. Riêng quỹ CEP (tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên cho người lao động nghèo tự tạo việc làm thuộc LĐLĐ TPHCM) đã cho hơn 1,8 triệu lượt công nhân lao động vay vốn với số tiền hơn 31 nghìn tỷ đồng, hơn 650 nghìn lượt lao động thuộc khu vực phi kết cấu được vay vốn với tổng số tiền hơn 14 nghìn tỷ đồng. Hệ thống các cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn bình quân hàng năm đào tạo, dạy nghề cho hơn 40 nghìn lượt người lao động.

Đặc biệt, chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển" và Chương trình "1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" là cách triển khai mới trong phong trào thi đua, đã thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động trực tiếp tham gia, tạo dấu ấn trong nhiệm kỳ.

Theo lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, tại nhiệm kỳ tới, tổ chức Công đoàn Việt Nam đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội.

Đồng thời, đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ tới tiếp tục hướng mạnh về cơ sở; lấy công đoàn cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu; lấy nhu cầu, lợi ích của đoàn viên, người lao động làm căn cứ xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động; khơi dậy, phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo, khát vọng cống hiến của đoàn viên, người lao động trong thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước./.