Sáng nay 22/5, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV khai mạc tại thủ đô Hà Nội.

Kỳ họp lần này được tổ chức thành 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 22/5 đến ngày 10/6, đợt 2 từ ngày 19/6 đến ngày 23/6, với tổng thời gian làm việc 22 ngày theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Theo kế hoạch, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 luật, 3 nghị quyết, đồng thời xem xét, cho ý kiến 9 dự án luật, trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 2) và Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; xem xét Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Cùng với đó, Quốc hội giám sát tối cao việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng…

Đặc biệt, Quốc hội khóa XV sẽ tiến hành công tác nhân sự ngay trong chiều ngày làm việc chính thức đầu tiên của Kỳ họp (ngày 22/5). Cụ thể, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường ( hiện nay chức vụ này đang do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiêm nhiệm), miễn nhiệm, cho thôi làm đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội theo quy định. Sau đó tiến hành bầu nhân sự Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: Các dự án luật, dự thảo Nghị quyết, trình Quốc hội thông qua, việc tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện các dự án, dự thảo Luật đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo sát sao. Đặc biệt, với 6 dự án Luật đã được đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan trình dự án nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 và tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 3, đồng thời tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến nhân dân và ý kiến chuyên gia.

Các Dự thảo luật được hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét thông qua, đến nay cơ bản đã có sự thống nhất cao giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

Trước giờ khai mạc kỳ họp, các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vào lúc 8h sáng nay, Quốc hội đã tiến hành họp phiên trù bị. Tại phiên họp, Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ phát biểu ý kiến; nghe Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Sau đó, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp./.