Sáng nay (22.11), với 453/459 đại biểu tán thành (chiếm 91,70% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua việc điều chỉnh Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Quốc hội thống nhất điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đất đai sửa đổi từ kỳ họp 6 sang kỳ họp gần nhất.

Trước đó, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thay mặt Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình, cho biết theo chương trình kỳ họp, dự án Luật Đất đai sửa đổi sẽ được biểu quyết thông qua ngày 29/11. Tuy nhiên, dự Luật vẫn còn một số nội dung, chính sách lớn cần tiếp tục được nghiên cứu để thiết kế phương án chính sách tối ưu. Việc rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật cần thêm thời gian để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật. Vì vậy, điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đất đai sửa đổi từ kỳ họp này sang kỳ họp gần nhất sẽ giúp các cơ quan có thể tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, rà soát kỹ lưỡng và hoàn thiện, bảo đảm chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội thông qua.

Hiện tại, dự thảo luật còn 14 vấn đề có hai phương án xin ý kiến Quốc hội. Nội dung Nhà nước thu hồi đất với dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ, Ban soạn thảo thiết kế hai phương án gồm: Quy định các dự án này thuộc diện Nhà nước thu hồi để đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; hoặc các dự án phải gắn tiêu chí, điều kiện cụ thể thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Đề xuất chọn phương án một, Chính phủ cho rằng việc đấu giá quyền sử dụng đất giúp tăng thu ngân sách; đấu thầu giúp lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, thực hiện dự án có tính lan tỏa. Trong khi đó, một số đại biểu cho rằng nên áp dụng cơ chế tự thỏa thuận để đảm bảo quyền lợi cho người bị thu hồi đất và đạt được sự đồng thuận với chủ đầu tư.

Phương pháp định giá đất và các trường hợp, điều kiện áp dụng (Điều 159) cũng còn hai phương án. Một là quy định tại luật về nội dung phương pháp và giao Chính phủ quy định trường hợp, điều kiện áp dụng. Hai là quy định ngay trong luật nội dung, trường hợp, điều kiện áp dụng từng phương pháp để bảo đảm công khai, minh bạch, khả thi.

Trong khi Chính phủ đề xuất phương án một thì Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và nhiều đại biểu lại muốn chọn phương án hai. Lý do là vì quy định càng cụ thể càng giúp "bảo vệ cán bộ" và đảm bảo khả thi cho cơ quan thực hiện. Đồng thời, các đại biểu đánh giá nếu theo phương án hai thì sẽ tránh được những rắc rối pháp lý khi áp dụng phương pháp định giá đất cho kết quả khác nhau.

Trước đó, sáng 16.11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng với vai trò hết sức quan trọng của Luật Đất đai, chất lượng của dự án Luật là vấn đề phải được đặt lên hàng đầu, tránh trường hợp Luật sau khi ban hành nếu có bất cập sẽ gây nhiều tác động và hệ lụy đối với các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống của người dân. Vì vậy, Thường trực Ủy ban Kinh tế báo cáo, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Quốc hội xem xét, chưa thông qua dự thảo luật tại kỳ họp này./..