Sáng nay (7/6), Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về các vấn đề thuộc lĩnh vực dân tộc. Sau khi kết thúc phần phần chất vấn Bộ trưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang giải trình thêm một số nội dung các đại biểu quan tâm. Phó Thủ tướng cho rằng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã trả lời trực tiếp, thẳng thắn, trách nhiệm và đầy đủ ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

Tuy nhiên, khi đánh giá về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Phó Thủ tướng đã nhận khuyết điểm trước Quốc hội và bà con vì Chương trình này và 2 Chương trình mục tiêu quốc gia còn lại triển khai tthực hiện còn chậm

Phó Thủ tướng cho biết, theo số liệu, đến 31/5/2023, phần vốn của năm 2022 cho chương trình này chỉ đạt 58,49% vốn đầu tư phát triển, vốn của năm 2023 chỉ đạt được 17,01% vốn đầu tư phát triển. "Chúng ta chỉ còn 2,5 năm để thực hiện giai đoạn 1 của dự án này. Hơn nữa, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thụ hưởng chương trình này sống ở biên cương, phên giậu của đất nước, đang chịu nhiều khó khăn để gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc", Phó Thủ tướng trăn trở.

Phó Thủ tướng cho biết những vướng mắc trong việc triển khai chương trình là do việc ban hành nhiều văn bản còn chậm. Riêng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tích hợp từ 118 chính sách, 10 dự án, 22 tiểu dự án, 55 nội dung thành phần, chịu sự quản lý của 23 Bộ, ngành trung ương, nên còn nhiều chồng chéo, xung đột.

Thủ tướng cho biết Chính phủ đã có Công điện số 71, trong khoảng hơn 2 tháng, 18/18 Bộ, ngành đã có 59 văn bản trả lời, giải quyết được 261/339 thắc mắc của các cơ quan, địa phương. Với các nội dung còn lại, Chính phủ đang chuẩn bị sửa đổi Nghị định 27, ban hành, điều chỉnh một số Thông tư.

Việc sửa đổi Nghị định 27 đang được gấp rút tiến hành, ngay trong hôm nay Chính phủ sẽ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp giải trình báo cáo Chính phủ, cố gắng ban hành trước ngày 15/6.

“Cũng phải nói thật lòng với các đồng chí là tôi có hứa với Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Chủ tịch Quốc hội rằng trong quý 1/2023 là xong, nhưng cũng phải mất thêm hai tháng rưỡi nữa, đến nay mới có thể báo cáo Quốc hội về thời hạn 15/6", Phó thủ tướng thẳng thắn chia sẻ.