Sau khi nghe Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu tín nhiệm với 44 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả này. Theo đó, có ba mức tín nhiệm, gồm Tín nhiệm cao - Tín nhiệm - Tín nhiệm thấp. Kết quả lần lượt như dưới đây:

1. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: 410 - 65 - 6

2. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: 437 - 32 - 11

3. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn: 414 - 63 - 4

4. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định: 392 - 85 - 3

5. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: 391 - 87 - 2

6. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương: 426 - 49 - 3

7. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh: 373 - 93 - 14

8. Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình: 312 - 154 - 15

9. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường: 396 - 80 - 5

10. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà: 367 - 106 - 8

11. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm: 352 - 116 - 12

12. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy: 375 - 101 - 4

13. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga: 354 - 83 - 5

14. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh: 365 - 73 - 4

15. Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh: 381 - 55 - 5

16. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới: 361 - 77 - 2

17. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng: 365 - 73 - 3

18. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh: 346 - 84 - 12

19. Thủ tướng Phạm Minh Chính: 373 - 90 - 17

20. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: 384 - 90 - 6

21. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên: 229 - 189 - 61

22. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung: 279 - 164 - 35

23. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng: 312 - 142 - 26

24. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt: 187 - 222 - 71

25. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang: 448 - 29 - 4

26. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan: 316 - 148 - 17

27. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng: 308 - 143 - 30

28. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng: 262 - 167 - 52

29. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng: 219 - 200 - 62

30. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: 239 - 186 - 54

31. Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm: 329 - 109 - 43

32. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh: 260 - 185 - 36

33. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long: 371 - 102 - 7

34. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị: 306 - 152 - 19

35. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong: 263 - 195 - 22

36. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc: 334 - 119 - 24

37. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn: 241 - 166 - 72

38. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: 370 - 102 - 8

39. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn: 328 - 137 - 14

40. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng: 237 - 197 - 45

41. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà: 353 - 110 - 17

42. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình: 311 - 142 - 28

43. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí: 337 - 130 - 11

44. Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn: 292 - 173 - 14

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước. Đây cũng là hoạt động góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp cho các chức danh được Quốc hội bầu, phê chuẩn thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Đặc biệt, theo quy định mới trong Nghị quyết 96 của Quốc hội, kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ.

Chia sẻ với phóng viên VOV2, bên hành lang nghị trường, các đại biểu đều cho rằng đây là hoạt động hết sức bình thường, là cơ hội để những người được lấy phiếu tín nhiệm “tự soi, tự sửa mình”.

Tính đến nay, Quốc hội đã 3 lần lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Lần đầu tiên là năm 2013, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm với 47 chức danh. Năm 2014, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm lần thứ 2 với 50 người và tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh.