Từ khóa tìm kiếm: tín nhiệm cao

Tín hiệu từ những lá phiếu tín nhiệm

[VOV2] - “Tôi không bất ngờ với kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm, vì đúng là đang có những vấn đề xã hội chưa hài lòng” đại biểu Trương Xuân Cừ (Đoàn Hà Nội) chia sẻ.

[VOV2] - “Tôi không bất ngờ với kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm, vì đúng là đang có những vấn đề xã hội chưa hài lòng” đại biểu Trương Xuân Cừ (Đoàn Hà Nội) chia sẻ.

Quốc hội hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm

[VOV2] - Chiều nay (25/10), tại hội trường Diên Hồng, Quốc hội công bố kết quả việc lấy phiếu tín nhiệm với 44 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

[VOV2] - Chiều nay (25/10), tại hội trường Diên Hồng, Quốc hội công bố kết quả việc lấy phiếu tín nhiệm với 44 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Những lá phiếu tín nhiệm dưới góc nhìn đa chiều, công tâm

[VOV2] - Sáng nay (25/10) Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn và sẽ công bố kết quả vào buổi chiều.

[VOV2] - Sáng nay (25/10) Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn và sẽ công bố kết quả vào buổi chiều.