Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Phát triển và quản lý các khu dự trữ sinh quyển tại Việt Nam” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Ngoại giao, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) tại Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức mới đây tại Hà Nội.

Hội thảo thông tin, trên thế giới, hiện có 714 Khu dự trữ sinh quyển tại 129 quốc gia đã được UNESCO công nhận. Tại Việt Nam, năm 2000, Khu dự trữ sinh quyển đầu tiên được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ và đến nay đã có 9 Khu dự trữ sinh quyển ở nước ta được công nhận. Với tổng diện tích hơn 4 triệu ha, chiếm 12,1% diện tích cả nước, 9 Khu dự trữ sinh quyển ở nước ta là nơi sinh sống của khoảng 1.78 triệu người. Sự phát triển và mở rộng hệ thống Khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam là sự nỗ lực rất lớn của Bộ Ngoại giao, UBND các tỉnh có các Khu dự trữ sinh quyển, Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam (MAB Việt Nam) và các bên liên quan.

Theo đánh giá tại Hội thảo, hầu hết các khu bảo tồn, dự trữ sinh quyển nằm ở các khu vực có tỷ lệ nghèo đói cao do vậy việc đạt được mục tiêu vừa bảo tồn vừa phát triển kinh tế gặp không ít khó khăn. Ngoài ra, các rào cản khác như: thiếu khuôn khổ chung để thực hiện các giải pháp tích hợp trong phát triển bền vững; Việc tổ chức và điều phối sự tham gia của các bên liên quan tại các Khu dự trữ sinh quyển còn chưa hiệu quả; Năng lực về lập kế hoạch, quy hoạch trên cơ sở tiếp cận cảnh quan cũng chưa đáp ứng được mong muốn.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đánh giá, sự phát triển đa dạng, độc đáo về giá trị tự nhiên, sinh học, động thực vật của 9 khu dự trữ sinh quyển tại Việt Nam vừa góp phần mở rộng mạng lưới khu Khu dự trữ sinh quyển, vừa quảng bá hình ảnh đất nước, con người, thiên nhiên và văn hóa Việt Nam; đồng thời cũng thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu… Công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển mạng lưới Khu dự trữ sinh quyển đã huy động được sự tham gia của nhiều Bộ, ngành, và nhất là các địa phương sở hữu Khu dự trữ sinh quyển, các tổ chức bảo tồn trong nước và quốc tế; từ đó đóng góp vào việc bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên, các loài hoang dã nguy cấp, quý hiếm, bảo vệ đa dạng sinh học của Việt Nam và thế giới.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Sitara Syed, Phó trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam nhấn mạnh: “Điều cần thiết là phải nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của các khu dự trữ sinh quyển đối với việc bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học phong phú của Việt Nam. Chúng ta cần có các quan hệ đối tác công mạnh mẽ hơn và các chiến lược hiệu quả để có được sự tham gia tích cực của các bên liên quan tại địa phương nhằm tăng cường các khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam vì một tương lai tốt đẹp hơn của quốc gia và đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững”.

Khu dự trữ sinh quyển là danh hiệu do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) trao tặng cho “các khu vực hệ sinh thái bờ biển hoặc trên cạn giúp thúc đẩy các giải pháp điều hoà việc bảo tồn sự đa dạng sinh học với việc sử dụng bền vững khu vực đó”. Mục tiêu của Khu dự trữ sinh quyển là đảm bảo hài hoà giữa con người và thiên nhiên thông qua thực hiện 3 chức năng chính là bảo tồn, phát triển và hỗ trợ. Tiếp cận quản lý các Khu dự trữ sinh quyển được thực hiện theo hướng mở, liên ngành và đa lĩnh vực.