Những năm qua, tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy diễn biến khá phức tạp. Trung bình hàng năm phát hiện khoảng 140.000 người sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt là việc sử dụng ma túy tổng hợp dẫn đến loạn thần, “ngáo đá” gây ra những vụ thảm án, gây bất an trong người dân. Trong khi đó, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định hiện hành chỉ bị xử phạt hành chính cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng nên không đủ sức răn đe, ngoài ra, không có biện pháp quản lý nào khác.

Trước thực trạng trên, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 đã có 1 chương riêng về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là biện pháp phòng ngừa nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đảm bảo quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, giúp người sử dụng trái phép chất ma túy không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần hạn chế việc gia tăng người nghiện, giảm "nguồn cầu" về ma túy, cũng như phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật của họ.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty luật Hoàng sa cho rằng: Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được đánh giá là đã khắc phục được những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác phòng chống ma túy trước đây. Các quy định tại luật này đã bám sát thực tiễn, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật cũng như tính khả thi, góp phần chặt nguồn "cung", giảm nguồn “cầu” về ma túy.

Trong đó có quy định mang tính nhân văn về việc cai nghiện cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Nhà nước, nhưng cũng là biện pháp theo dõi, quản lý chặt chẽ hơn đối với trẻ em nghiện, bảo đảm quyền trẻ em cũng như bảo vệ trẻ em khỏi ma túy. Cụ thể như sau:

"Người nghiện từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thì trước tiên là được khuyến khích cai nghiện tự nguyện (giống như các trường hợp trên 18 tuổi) được đăng ký cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện."

"Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi sẽ bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi thuộc một trong các trường hợp là: Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện; Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy; Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện."

Thời hạn cai nghiện bắt buộc cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là từ đủ 06 tháng đến 12 tháng. Thẩm quyền quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Tòa án nhân dân cấp huyện và không bị coi là xử lý vi phạm hành chính.

Luật cũng quy định tại các cơ sở cai nghiện công lập thì phải bố trí khu riêng cho người nghiện từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, đảm bảo tốt nhất về quyền trẻ em trong quá trình cai nghiện tại cơ sở cai nghiện. Trong thời gian quản lý sau cai mà tái nghiện thì tiếp tục được cai nghiện tự nguyện.