Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ vang của Đảng ta…”

Nhưng đồng thời trong Nghị quyết này cũng vạch ra những tiêu cực, hư hỏng của cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đó, nhấn mạnh nhất là sự “phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm đường lối của Đảng; sa sút về ý chí chiến đấu, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; thậm chí còn phụ họa theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc xây dựng Đảng và tổ chức sinh hoạt Đảng”.

Trung ương nhấn mạnh nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, “bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân, từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng; sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân”. Vì vậy, Trung ương nhấn mạnh phải “Kiên quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong toàn Đảng”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng, bộ máy Nhà nước. Theo Người, chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng được xem như một nội dung liên quan trực tiếp tới vận mệnh của Đảng, chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước và quyết định đến thành công của sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Do vậy, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, vừa là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cán bộ, công chức, của toàn Đảng, toàn dân ta.

Bản chất của chủ nghĩa cá nhân theo quan điểm của Hồ Chí Minh chính là sự tuyệt đối hóa lợi ích cá nhân, tách rời, coi thường và đối lập với lợi ích chung của cộng đồng, xã hội, thể hiện: Đối với lý tưởng cách mạng, chủ nghĩa cá nhân đặt lợi ích riêng của mình, của gia đình mình lên trên, lên trước lợi ích chung của tập thể, cộng đồng, xã hội.

Trong cuộc trao đổi với PV VOV2, PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng trung ương, nguyên Tổng biên tập Tạp chí công sản cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau, chủ nghĩa cá nhân luôn tiềm ẩn và khi có cơ hội là nổi lên ở nhiều cán bộ, đảng viên, và có thể được biểu hiện rõ hoặc “núp bóng” dưới các vỏ bọc tinh vi hơn trước. “Có khi là nhân danh công việc chung nhưng lại “luồn” lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm vào; tham lam dẫn tới tham nhũng rồi đặt cái tôi của mình lên trên cái chung của đất nước, của Đảng”, PGS-TS Vũ Văn Phúc chia sẻ.

Cũng theo ông Vũ Văn Phúc, trong mỗi con người đều có phần chủ nghĩa cá nhân, có xu hướng nghĩ đến mình trước, đặt lợi ích, sở thích, ham muốn của mình lên trước hết. Nhưng nếu ai biết khắc phục những khuyết điểm của “con người bản năng” thì sẽ lấn át đi phần chủ nghĩa cá nhân để không ảnh hưởng tới lợi ích của cộng đồng, của xã hội.

Nhìn vào thực tế, PGS.TS Vũ Văn Phúc thẳng chỉ rõ, những cán bộ đảng viên, quan chức cấp cao bị kỷ luật thời gian qua chính là do bị chủ nghĩa cá nhân chi phối dẫn đến tha hóa, biến chất, không vượt qua được cám dỗ của đồng tiền, vật chất và bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

“Chủ nghĩa cá nhân đã làm cho họ bị hư hỏng, bị trượt dài, xuống dốc không phanh”, khẳng định điều này, PGS-TS Vũ Văn Phúc cũng nhấn mạnh thêm, dù ở hoàn cảnh nào và được biểu biện ở dạng nào đi chăng nữa thì khi sa vào chủ nghĩa cá nhân đều mang lại những hệ lụy, tiềm ẩn nguy hại lớn cho quốc gia, dân tộc và đều có tội với Đảng với nhân dân. Người giữ chức vụ càng cao thì càng có hại cho Đảng, cho cách mạng, làm mất lòng tin của nhân dân đối với cán bộ, đồng thời khiến sức chiến đấu của tổ chức đảng bị suy yếu.

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong bối cảnh hiện nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân là việc làm cần thiết và thường xuyên của tổ chức Đảng, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Ông Nguyễn Túc, Uỷ viên Đoàn chủ tịch, Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam cũng khẳng định: Rất cần thiết, rất cấp bách phải chống chủ nghĩa cá nhân, nhằm mục tiêu xây dựng và rèn luyện đạo đức cách mạng; đồng thời, phát hiện và loại bỏ “căn bệnh” này khỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

“Chủ nghĩa cá nhân len lỏi vào, biến những đồng chí cán bộ lãnh đạo thành quan cách mạng, biến các doanh nhân thành nhà tư sản, mà các nhà tư sản lấy lợi nhuận làm mục tiêu và các quan cách mạng với chủ nghĩa cá nhân sẽ móc ngoặc các lãnh đao với các nhà tư sản thì không hiểu tình hình đất nước sẽ đi về đâu nên tôi nghĩ Đảng cần phải quay lại, chỉnh huấn, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, ông Nguyễn Túc khẳng định.

Tuy nhiên, giờ đây, khi chủ nghĩa cá nhân được che đậy tinh vi, kín đáo trong vỏ bọc bên ngoài rất hào nhoáng, bóng bẩy thì việc đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân càng phải kiên quyết, mạnh mẽ hơn. Theo PGS.TS Vũ Văn Phúc, để đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên cần đồng bộ nhiều giải pháp. Theo PGS.TS Vũ Văn Phúc, để đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên, trước hết bản thân mỗi người phải tự tu dưỡng, tự rèn luyện, đây là giải pháp không ai có thể làm thay được. Đồng thời tự mỗi người cũng phải tăng sức đề kháng, vượt qua những cám dỗ của đồng tiền vật chất

Bên cạnh đó một giải pháp rất quan trọng, đó là Đảng phải có kỷ luật nghiêm minh, phải thực hiện cho bằng được nguyên tắc, mọi đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật Đảng, không để tình trạng nhẹ trên, nặng dưới.

Đảng ta luôn quán triệt, vận dụng sáng tạo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong xây dựng đạo đức của cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức như ban hành các Nghị quyết, Kết luận, quy định về xây dựng đội ngũ cán bộ như quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định nêu gương, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đặc biệt, trong cả 3 nhiệm kỳ XI, XII, XIII, Ban chấp hành Trung ương Đảng đều dành Hội nghị trung ương 4 để bàn và ra Nghị quyết, Kết luận về xây dựng chỉnh đốn Đảng, trong đó đều nhấn mạnh: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

“55 năm trôi qua, nhưng tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Nhân dân ngày 3/2/1969, vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự”, PGS.TS Vũ Văn Phúc khẳng định và cho rằng, những di huấn của Người trong tác phẩm này là kim chỉ nam cho Đảng ta trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với chủ nghĩa cá nhân.

Hy vọng và tin tưởng rằng, nếu nhận thức và hành động đúng, đồng thời mỗi cán bộ đảng viên luôn nỗ lực hoàn thiện mình hơn trong mỗi công việc, thì sẽ đem lại kết quả lớn trong việc quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Mời nghe các ý kiến phân tích về vấn đề này trong bài viết dưới đây: