Từ khóa tìm kiếm: công tác cán bộ.

Bộ Chính trị cấm bố trí người nhà cùng làm lãnh đạo ở những ngành nào?

[VOV2] - Theo khoản 5 Điều 6 Quy định 114-QĐ/TW, Bộ Chính trị quy định không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh có liên quan.

[VOV2] - Theo khoản 5 Điều 6 Quy định 114-QĐ/TW, Bộ Chính trị quy định không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh có liên quan.

Quy định 96 - lá phiếu tín nhiệm như “lửa thử vàng”

[VOV2] - Lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định 96 là bước thay đổi mạnh mẽ, quyết liệt, được ví như "lửa thử vàng", tạo áp lực cần thiết và là thước đo quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả hoạt động của cán bộ lãnh đạo, quản lý.

[VOV2] - Lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định 96 là bước thay đổi mạnh mẽ, quyết liệt, được ví như "lửa thử vàng", tạo áp lực cần thiết và là thước đo quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả hoạt động của cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đại biểu Quốc hội bức xúc khi tài sản công chuyển sang tư bằng nhiều thủ đoạn

[VOV2] - Sáng 21/7, Quốc hội đã nghe Tờ trình và thảo luận về dự kiến Chương trình Giám sát của Quốc hội năm 2022.

[VOV2] - Sáng 21/7, Quốc hội đã nghe Tờ trình và thảo luận về dự kiến Chương trình Giám sát của Quốc hội năm 2022.

Thận trọng, dân chủ, đúng quy trình

[VOV2] - Lựa chọn cán bộ là công tác then chốt của Đảng. Bất cứ ai tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất, đủ đức, đủ tài cũng được giới thiệu để Đại hội XIII của Đảng lựa chọn theo đúng quy trình và thực sự dân chủ.

[VOV2] - Lựa chọn cán bộ là công tác then chốt của Đảng. Bất cứ ai tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất, đủ đức, đủ tài cũng được giới thiệu để Đại hội XIII của Đảng lựa chọn theo đúng quy trình và thực sự dân chủ.