Sáng nay (29/12), tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028, với hơn 300 đại biểu đại diện cho hơn 400 nghìn hội viên trong toàn quốc về dự Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương....Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam lần thứ V diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về nạn nhân; đổi mới, xây dựng Hội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao”, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, rút ra những bài học kinh nghiệm; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra của hội, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin khẳng định, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã vượt nhiều khó khăn, hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ IV đề ra, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, đáp ứng kịp thời nguyện vọng của nạn nhân. Trung ương Hội và các tỉnh, thành hội đã làm tốt công tác tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khắc phục hậu quả chất độc hóa học, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân.

Hội cũng tham gia đóng góp vào văn bản về bổ sung sửa đổi chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin, công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học được bổ sung, từng bước hoàn thiện. Công tác tuyên truyền, phong trào thi đua được các cấp hội đẩy mạnh với nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả vận động nguồn lực. Trong nhiệm kỳ toàn hội đã vận động được hơn 2300 tỷ đồng để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân.

Cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tiếp tục được tiến hành với những hình thức, biện pháp mới, phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng để Chính phủ Mỹ có trách nhiệm hơn trong việc tham gia xử lý chất độc dioxin tồn lưu sau chiến tranh và hỗ trợ nhân đạo cho người khuyết tật, trong đó có nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Hoạt động của các cấp hội có bước đổi mới, phát huy được vai trò, trách nhiệm, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, đáp ứng kịp thời nguyện vọng của nạn nhân, khẳng định vai trò và vị thế của hội đối với cấp ủy, chính quyền và xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí chúc mừng đại hội lần thứ V và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội (10/01/2004-10/01/2024), đồng thời mong muốn, cán bộ, hội viên các cấp tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm – Vì nạn nhân chất độc da cam”, đẩy mạnh đổi mới, xây dựng hội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, thực sự là chỗ dựa tin cậy của nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội và bầu Ban Chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 74 ủy viên. Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, nguyên Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng được bầu làm Chủ tịch Hội. Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước tiếp tục được suy tôn làm Chủ tịch Danh dự của Hội.

Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028, gắn với kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10/1/2004-10/1/2024), là sự kiện, dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa to lớn, là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của tổ chức hội từ Trung ương đến các hội thành viên trong cả nước, cũng như vị thế, sức lan tỏa về uy tín của Hội đối với quốc tế./.