Từ khóa tìm kiếm: Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin; Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam; Bùi Thị Minh Hoài; Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh; nạn nhân da cam

Vận động nguồn lực, chăm lo tốt hơn cho nạn nhân da cam

[VOV2] - Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua.

[VOV2] - Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua.