Ngày 23/2, Bộ GD-ĐT có công văn gửi tới các địa phương đề nghị thực hiện việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 theo đúng các quy định hiện hành.

Công văn nêu rõ công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT được thực hiện theo văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và THPT số 03/VBHN-BGDĐT ngày 3/5/2019 của Bộ trưởng GD-ĐT.

Trong thời gian qua, hầu hết các địa phương đã thực hiện đúng quy định việc tuyển sinh THCS, THPT.

Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT cho biết, hiện nay một số địa phương đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025 có thêm một số nội dung không đúng quy định về việc tuyển thẳng, chế độ ưu tiên (như giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh, chứng chỉ ngoại ngữ).

Vì vậy, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo đúng quy định.

Đối với các tỉnh đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh lớp 10 THPT chưa đúng quy định về tuyển thẳng, chế độ ưu tiên phải điều chỉnh lại và thông báo công khai đến các đối tượng liên quan.

Các tỉnh đồng thời chủ động tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 11 trên địa bàn.

Công văn của GD-ĐT cũng cho biết trong năm 2024, Bộ sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra việc tuyển sinh này ở một số địa phương.