Xuất phát từ nhu cầu tại các cơ quan báo và các công ty truyền thông trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng, cách làm báo và truyền thông cần ứng dụng thêm những kỹ năng mới đáp ứng thực tiễn. Chương trình đào tạo mới sẽ áp dụng cho năm học 2024 – 2025 với 4 chuyên ngành Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quay phim, Thiết kế đồ họa…Chương trình mới sẽ tăng thời gian đào tạo tới 2.5 năm, tăng thời gian thực hành, bổ sung những xu hướng báo chí truyền thông mới, áp dụng công nghệ: kỹ năng sản xuất tọa đàm phát thanh và truyền hình dưới dạng Podcast và Vodcast, xu hướng tích hợp trong sản xuất phát thanh, truyền hình… Chương trình đào tạo mới không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn sâu rộng mà còn tập trung vào việc phát triển kỹ năng mềm và sự sáng tạo… cung cấp cho sinh viên những cơ hội học tập và phát triển trong ngành Báo chí và Truyền thông. Cùng với đó, Trường hoàn chỉnh các khu thực hành, phim trường ảo, studio và hệ thống đồng bộ tại các lớp học.

Là đơn vị mũi nhọn của Trường, Khoa Báo chí và Truyền thông đang tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 4 chuyên ngành Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quay phim, Thiết kế đồ họa... với hơn 500 sinh viên/năm; đào tạo liên thông với trường Đại học Huế trình độ cử nhân báo chí gần 200 sinh viên/năm; Khoa hiện có hiện có hơn 40 giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng cùng các cán bộ chuyên môn.

TS Kim Ngọc Anh – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II chia sẻ: “Hoạt động chuyên môn của Nhà trường so với thời kỳ đầu đã từng bước phát triển mạnh mẽ. Các ngành, chuyên ngành đào tạo chính quy được mở rộng ở cả trình độ cao đẳng, đại học. Hoạt động quản lý đào tạo đổi mới theo phương thức hiện đại. Các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại được đầu tư nhằm phục vụ kịp thời cho các chuyên ngành đào tạo đặc thù. Hệ thống chương trình, giáo trình thường xuyên được đổi mới, cập nhật”.

Bên cạnh đó, sự kiện còn là ngày hội tương tác giữa sinh viên về lựa chọn ngành, nghề phù hợp; cung cấp thông tin về cơ hội việc làm, giúp sinh viên có được sự định hướng đúng đắn sau khi ra trường; Thiết lập và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Trường và các đối tác truyền thông, các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng ngày càng cao cho xã hội.