Chiều nay (6/7), Trường ĐH Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn trúng tuyển ĐH chính quy năm 2023 phương thức xét tuyển kết hợp – nhóm đối tượng 1,2,3.

Điểm trúng tuyển các ngành cụ thể như sau:

Nhóm 1: thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT và ACT.

ĐXT = điểm SAT*30/1600 + điểm ưu tiên (nếu có).

ĐXT = điểm ACT*30/36 + điểm ưu tiên (nếu có).

Nhóm 2: thí sinh có điểm đánh giá năng lực năm 2022 hoặc 2023 của ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM hoặc điểm thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐH Bách khoa Hà Nội.

ĐXT = Điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội *30/150 + điểm ưu tiên (nếu có).

ĐXT = Điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM *30/1200 + điểm ưu tiên (nếu có).

ĐXT = Điểm thi đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội *30/100 + điểm ưu tiên (nếu có).

Nhóm 3: thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm thi đánh giá năng lực năm 2022 hoặc 2023 của ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM hoặc điểm thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐH Bách khoa Hà Nội.

-Với điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội:

ĐXT = [Điểm quy đổi CCTAQT + (Điểm thi đánh giá năng lực *30/150)*2/3]*30/35 + điểm ưu tiên (nếu có).

-Với điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM

ĐXT = [Điểm quy đổi CCTAQT + (Điểm thi đánh giá năng lực *30/1200)*2/3]*30/35 + điểm ưu tiên (nếu có).

-Với điểm thi đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội

ĐXT = [Điểm quy đổi CCTAQT + (Điểm thi đánh giá tư duy *30/100)*2/3]*30/35 + điểm ưu tiên (nếu có).

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân lưu ý, điểm ưu tiên được tính theo từng nhóm đối tượng, cụ thể: Điểm ưu tiên= [(30 – tổng điểm đạt được)/7,5]* Mức điểm ưu tiên của thí sinh theo Quy chế của Bộ GD-ĐT; áp dụng đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên.

Trong đó, tổng điểm đạt được của thí sinh được quy đổi về thang điểm 30 theo từng công thức tính điểm xét tuyển.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả trực tuyến tại:

https://kqxt.neu.edu.vn/ hoặc https://kqmb.hust.edu.vn/

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển cần đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng phù hợp để trúng tuyển chính thức (nếu có nguyện vọng) trên hệ thống của Bộ GD-ĐT theo quy định từ ngày 10 – 30/7./.