NXB Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá sách giáo khoa (SGK) năm học 2024-2025. Sau khi rà soát các khoản mục chi phí liên quan, đặc biệt là chi phí tổ chức bản thảo, các chi phí khâu lưu thông, đơn vị này điều chỉnh giảm giá bán SGK (tái bản) lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 so với các năm trước.

Cụ thể, giá bìa bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống giảm 9,6%, giá bìa bộ SGK Chân trời sáng tạo giảm 11,2%.

Đối với SGK các lớp 5, 9, 12, NXB Giáo dục Việt Nam xây dựng giá theo cơ cấu giá đã giảm của SGK tái bản.

Việc giảm giá bán SGK biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 được NXB Giáo dục Việt Nam thực hiện theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT về việc kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, tiết giảm chi phí để giảm giá SGK, hỗ trợ người tiêu dùng, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện kiến nghị tại Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15-2023 ngày 18/9/2023 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

NXB Giáo dục Việt Nam cho biết, đơn vị này tiếp tục duy trì đường dây nóng (0344.181.018) hoạt động từ 8h00 đến 22h00 hàng ngày (kể cả ngày nghỉ) để hỗ trợ phụ huynh, học sinh các vấn đề liên quan đến SGK.

Trong những năm vừa qua, giá SGK mới và các quy định in ấn sách (viết bài vào sách giáo khoa gây lãng phí; giá bán sách còn cao...) đã gây bức xúc trong nhân dân, thậm chí có nghi vấn giá sách quá cao vượt khả năng chi trả của nhiều bậc cha mẹ.

Theo Luật Giá 2023, kể từ ngày 1/7/2024, sách giáo khoa là một trong 42 loại hàng hóa do Nhà nước định giá quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan có thẩm quyền định giá tối đa đối với sách giáo khoa các cấp.

Cá nhân, tổ chức không được định giá, mua, bán sách giáo khoa cao hơn mức giá do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Nguyên tắc và căn cứ định giá sách giáo khoa như sau:

- Nguyên tắc định giá: Bảo đảm bù đắp các chi phí sản xuất, kinh doanh hợp lý, hợp lệ; lợi nhuận/hoặc tích lũy phù hợp với mặt bằng thị trường, cung cầu hàng hóa, dịch vụ, điều kiện thị trường tại thời điểm định giá và chủ trương, chính sách trong từng thời kỳ;

Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cá nhân, tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, người tiêu dùng; Điều chỉnh giá khi yếu tố hình thành giá thay đổi.

- Căn cứ định giá: Yếu tố hình thành giá tại thời điểm định giá hoặc thời gian xác định yếu tố hình thành giá trong phương án giá phù hợp với đặc điểm, tính chất của hàng hóa, dịch vụ;

Quan hệ cung cầu của thị trường và sức mua của đồng tiền; khả năng thanh toán của người tiêu dùng; Giá thị trường trong nước, thế giới và khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ.