Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt:

Giải thích một số khái niệm liên quan đến thủy văn, môi trường

[VOV2] - “Môi trường sinh thái” khác với “hệ sinh thái” như thế nào? “An ninh nguồn nước” hay “an ninh tài nguyên nước”, khái niệm nào chính xác? Nói “lưu lượng mưa” đúng hay sai? Chuyên gia thủy văn, PGS.TS Bùi Công Quang giải thích.

Lê Hằng

Hiện nay, trong thực tế người ta hay dùng cụm từ "hệ sinh thái" và "môi trường sinh thái". Theo PGS.TS Bùi Công Quang, nguyên giảng viên cao cấp trường Đại học Thủy Lợi, "hệ sinh thái" có thể hiểu là bao gồm tất cả các sinh vật, cả động vật, thực vật, cũng như môi trường vật chất mà qua đó chúng có quan hệ tương tác với nhau.

Còn khái niệm "môi trường sinh thái" thì theo PGS Bùi Công Quang ở nước ngoài người ta thường dùng là môi trường tự nhiên, chứ không dùng là môi trường sinh thái. Nói môi trường sinh thái, thực chất là do thói quen dùng của người Việt mà thôi. Chính xác thì nên nói là môi trường tự nhiên. Trong cụm từ môi  trường sinh thái, bản thân từ sinh thái đã thể hiện các sinh vật và môi trường vật chất rồi!

Thính giả của VOV hỏi: về cách gọi "lưu hượng mưa", ví dụ trong câu "lưu lượng mưa ở Hà Nội lên tới trên 100mm" nghĩa là gì? Nhiều khi nghe dự báo thời tiết chỉ thấy nói là lượng mưa, hay tổng lượng mưa, vậy lưu lượng mưa hiểu và sử dụng thế nào mới là đúng?

Theo PGS Bùi Công Quang thì đây là cách nói không chính xác. Từ "lưu lượng" được dùng để chỉ lượng nước chuyển động qua mặt cắt sông hay kênh dẫn trong một đơn vị thời gian. Ngoài ra người ta có thể nói lưu lượng xe cộ, lưu lượng người, lưu lượng vận tải qua một vị trí, trong đơn vị thời gian. Còn đối với mưa thì chỉ có khái niệm về lượng mưa, hay lớp nước mưa, dùng đơn vị là mi-li-mét tại địa điểm nào đó thôi chứ nói lưu lượng mưa là hoàn toàn không chính xác.

Còn về khái niệm tài nguyên nước và nguồn nước, PGS.TS Bùi Công Quang cho rằng đây là hai khái niệm khác nhau. Nguồn nước chỉ nơi cung cấp nước cho một khu vực nào đó. Ví dụ như là nguồn nước sông, nguồn nước mưa hay nguồn nước ngầm cung cấp nước cho một khu vực nào đó. Còn tài nguyên nước là toàn bộ nước tự nhiên dưới dạng hơi, dạng lỏng hay dạng rắn xuất hiện trên trái đất và có thể sử dụng phục vụ cho các mục đích của con người. 

An ninh tài nguyên nước được hiểu là sự ổn định và an toàn của tài nguyên nước cung cấp cho con người sử dụng trong một  không gian,  thời gian nhất định tùy thuộc vào phạm vi và quy mô của không gian đó.  Như vậy,  ở đây người ta phải dùng là an ninh tài nguyên nước mới là chính xác!

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục