Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Kết luận thanh tra về việc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam đối với Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022, Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam đã liên kết tổ chức thi IELTS Test Report Form cho 67.195 người, cấp 66.153 chứng chỉ IELTS. Địa chỉ thi trải rộng trong cả nước là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và 16 tỉnh, thành phố.

Cụ thể trong giai đoạn từ ngày 1/1/2022 đến ngày 9/9/2022 (ngày Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài có hiệu lực), Công ty IDP tổ chức 458 đợt thi tại 31 tỉnh, thành trong cả nước và đã cấp tổng cộng 46.643 chứng chỉ.

Giai đoạn từ ngày 10/9/2022 đến ngày 16/11/2022 (trước ngày Bộ GD&ĐT cho phép Công ty IDP liên kết), Công ty IDP tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài với 9.587 chứng chỉ, vi phạm điểm b, khoản 5 điều 6 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP.

Theo kết luận thanh tra, trách nhiệm trên thuộc Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20.6.2012, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020.

Thanh tra Bộ GD-ĐT đã kiến nghị Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam rà soát toàn bộ hoạt động liên kết thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ (nêu trên), thực hiện đúng Quyết định cho phép của Bộ GD-ĐT quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT, Nghị định 86/2018/NĐ-CP; rà soát, báo cáo Cục Quản lý chất lượng, đề xuất hướng xử lý đối với số lượng chứng chỉ ngoại ngữ mà Công ty đã liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Đồng thời Thanh tra Bộ GD-ĐT cũng kiến nghị kiến nghị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT giao Cục Quản lý chất lượng hướng dẫn công ty thực hiện xử lý đối với số lượng chứng chỉ ngoài ngữ mà công ty đã liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 10/11/2022, Hội đồng Anh (British Council) và IDP thông báo hoãn kỳ thi IELTS vì "tình huống bất khả kháng".

"Đây là tình huống bất khả kháng và tất cả các tổ chức cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ đều phải tuân thủ. Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và đồng hành của thí sinh cũng như quý phụ huynh để đảm bảo tính tuân thủ và minh bạch mà kỳ thi IELTS luôn cam kết trên toàn thế giới", IDP thông báo.

Kết quả thanh tra của Bộ GD-ĐT công bố mới đây được cho là liên quan đến sự kiện trên.