Quy mô dân số tăng nhanh trong những năm qua khiến nhiều trường học quá tải, tỷ lệ học sinh trên lớp cao, có nơi lên tới 60 em/lớp. Thực trạng này đang tạo áp lực cho nhiều thành phố lớn, có mật độ dân cư đông, tỷ lệ dân số cơ học tăng nhanh tốc độ phát triển trường lớp không theo kịp như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Tốc độ xây dựng trường học chưa theo kịp sự phát triển nhà ở trong các khu đô thị do lỗi quy hoạch hay thiếu quyết tâm vì giáo dục? Đây sẽ là nội dung bài 2 trong loạt bài Thiếu trường lớp tại các đô thị lớn đến bao giờ?

Nghe tại đây: