Trường Đại học Thành Đô tăng 67 bậc trên bảng xếp hạng Webometrics, theo công bố mới nhất từ nhóm xếp hạng vào ngày 30/7 vừa qua.

Bảng xếp hạng Đại học Quốc tế Webometrics là một sáng kiến ​​của Cybermetrics Lab, nhóm nghiên cứu thuộc Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cơ quan nghiên cứu công lớn nhất ở Tây Ban Nha. Trong đợt xếp hạng này, nhóm xếp hạng vẫn giữ phương pháp đánh giá như:

Dựa trên các tiêu chí về Mức độ hiện hữu/ảnh hưởng, Mức độ mở/minh bạch về học thuật, Mức độ xuất sắc từ công bố học thuật, thứ hạng trên bảng xếp hạng Webometrics cho thấy mức độ chuyển đổi số và chất lượng của hoạt động khoa học công nghệ tại các cơ sở giáo dục đại học trên toàn thế giới và trong mỗi quốc gia.

Có 188 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được xếp hạng trong phiên bản tháng 7/2023, thêm 2 cơ sở mới so với phiên bản tháng 1/2023. Trong đó, Trường Đại học Thành Đô xếp hạng 142 xét trong khu vực Việt Nam. Về thứ hạng quốc tế, Trường Đại học Thành Đô xếp thứ 18.340 trong số gần 120.000 cơ sở được xếp hạng, tăng 67 bậc so với phiên bản công bố 6 tháng trước. Xét trong khu vực châu Á, Trường Đại học Thành Đô xếp thứ 7565, tăng 7 bậc so với kết quả xếp hạng vào tháng 01 cùng năm.

Cụ thể hơn, Trường Đại học Thành Đô tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng trong mức độ ảnh hưởng (Visibility) từ 17560 lên 17300 (tăng 260 bậc). Đây là mục chiếm trọng số lớn nhất trong bảng xếp hạng, phản ánh sự ảnh hưởng và lan tỏa của nội dung trên trang thông tin trực tuyến của nhà trường. Cùng với đó, ở hạng mục Mức độ mở trong học thuật (Openness) và Mức độ xuất sắc (Exellence), Đại học Thành Đô xếp lần lượt là 8186 và 7248 xét trên thế giới. Hai hạng mục này đo lường số lượng công bố và trích dẫn các kết quả học thuật của cơ sở giáo dục đại học.

Lấy người học làm trung tâm, tôn trọng và phát huy sự sáng tạo của mỗi cá nhân dựa trên triết lý giáo dục: Trí - Năng - Nhân - Hòa, trải qua gần 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Trường Đại học Thành Đô từng bước hoàn thiện mang đến cho người học môi trường học tập uy tín, hiện đại, năng động, đổi mới và sáng tạo.