Di tích Hà Nội: Tích hợp mã QR nâng cao trải nghiệm du lịch

Thứ bảy, 09:00, 03/06/2023
[VOV2] - Với phương thức mới, khách đoàn tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám chỉ cần 1 vé duy nhất đồng thời là biên lai điện tử, tạo minh bạch trong quản lý và sử dụng dễ dàng - thuận lợi.
Minh Ngọc