Mô hình Tổ liên gia PCCC, đảm bảo an toàn PCCC

Chủ nhật, 19:48, 28/05/2023
[VOV2] - Nhiều khu dân cư, tập thể trên địa bàn thành phố Hà Nội đã triển khai mô hình tổ liên gia PCCC, để đảm bảo an toàn PCCC trong khu dân cư.
Minh Ngọc