Cụ thể, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia giai đoạn 2022 - 2023 do Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia thực hiện, thời điểm đóng/mở thầu theo thông báo mời thầu đầu tiên vào ngày 15/10/2021.

Sau gần 10 tháng triển khai, Trung tâm Mua sắm đấu thầu tập trung cấp quốc gia cho biết tổng giá trị trúng thầu là gần 6.300 tỷ đồng (giá kế hoạch là hơn 7.630 tỷ đồng), tỷ lệ giảm giá là 21,25% (tương đương với 1.337 tỷ đồng).

Trong đó, gói thầu số 1 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Bắc giai đoạn 2022 - 2023 (mã hiệu: ĐTTT.01.2021) lựa chọn được 27 nhà thầu và 84 danh mục có đề xuất trúng thầu, giá trị trúng thầu là hơn 2.033 tỷ đồng (giá kế hoạch là gần 2.460 tỷ đồng).

Gói thầu số 2 cung cấp cho các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2022 - 2023 (mã hiệu: ĐTTT.02.2021) lựa chọn được 27 nhà thầu, 84 danh mục có đề xuất trúng thầu, giá trúng thầu là hơn 1.306 tỷ đồng (giá kế hoạch là hơn 1.560 tỷ đồng).

Gói thầu số 3 cung cấp cho các tỉnh miền Nam giai đoạn 2022 - 2023 (mã hiệu: ĐTTT.03.2021) lựa chọn được 24 nhà thầu, 86 danh mục có đề xuất trúng thầu, giá trúng thầu là hơn 2.953 tỷ đồng (giá kế hoạch là hơn 3.607 tỷ đồng).

Theo Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia, các gói thầu do trung tâm mua sắm thuốc ký thỏa thuận khung và các cơ sở y tế ký hợp đồng trực tiếp với nhà thầu, thời hạn thực hiện đến hết tháng 8/2024.

Trong trường hợp cần thiết, các cơ sở y tế và nhà thầu thỏa thuận thời gian ký hợp đồng trước ngày 1/9/2022 và hợp đồng có thời hạn trong vòng 24 tháng kể từ ngày ký.

Trước đó, việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia giai đoạn 2022 - 2023 được khởi động từ tháng 9/2021. Thời điểm đóng/mở thầu theo thông báo mời thầu đầu tiên vào ngày 15/10/2021, sau đó có 6 lần gia hạn và cuối cùng mở thầu vào ngày 28/2/2022, đến nay mới có kết quả.

Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế ở nhiều nơi, chủ yếu là các loại thuốc, vật tư y tế thông dụng thuộc thẩm quyền mua sắm của các địa phương, đơn vị, gây ảnh hưởng đến công tác khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia giai đoạn 2022 - 2023 được thông qua kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết được tình trạng trên.