Từ khóa tìm kiếm: trung tâm mua sắm

Bệnh viện kêu thiếu thuốc, Trung tâm Mua sắm thuốc quốc gia nói đủ

[VOV2] - Đại diện Trung tâm đấu thầu thuốc Quốc gia lên tiếng trước thông tin "việc các cơ sở y tế trên toàn quốc hiện nay thiếu thuốc một phần do nguyên nhân Trung tâm chậm có kết quả đấu thầu và đàm phán giá".

[VOV2] - Đại diện Trung tâm đấu thầu thuốc Quốc gia lên tiếng trước thông tin "việc các cơ sở y tế trên toàn quốc hiện nay thiếu thuốc một phần do nguyên nhân Trung tâm chậm có kết quả đấu thầu và đàm phán giá".

24 thuốc trúng thầu quốc gia nhưng chưa thể cung ứng đủ cho bệnh viện

[VOV2] - Theo kết quả giám sát của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia, Bộ Y tế, 24 mặt hàng của 8 đơn vị trúng thầu gói thuốc tập trung quốc gia giai đoạn 2022-2023 có số lượng tồn kho thấp không đủ hoặc chưa thể cung ứng cho các cơ sở y tế.

[VOV2] - Theo kết quả giám sát của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia, Bộ Y tế, 24 mặt hàng của 8 đơn vị trúng thầu gói thuốc tập trung quốc gia giai đoạn 2022-2023 có số lượng tồn kho thấp không đủ hoặc chưa thể cung ứng cho các cơ sở y tế.

3 gói thầu mua thuốc tập trung cấp quốc gia tổng giá trị 6.300 tỷ đồng

[VOV2] - Sáng 5/8, Bộ Y tế tổ chức công bố và trao quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của 3 gói thầu mua thuốc tập trung cấp quốc gia sau gần 10 tháng triển khai, với tổng giá trị trúng thầu gần 6.300 tỷ đồng.

[VOV2] - Sáng 5/8, Bộ Y tế tổ chức công bố và trao quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của 3 gói thầu mua thuốc tập trung cấp quốc gia sau gần 10 tháng triển khai, với tổng giá trị trúng thầu gần 6.300 tỷ đồng.

Dự kiến tháng 7, TP.HCM sẽ có Trung tâm mua sắm tập trung y tế

[VOV2] - Dự kiến, đề án thành lập Trung tâm sẽ được thành phố xem xét phê duyệt trong tháng 7/2022 sau khi được Sở Nội vụ thẩm định.

[VOV2] - Dự kiến, đề án thành lập Trung tâm sẽ được thành phố xem xét phê duyệt trong tháng 7/2022 sau khi được Sở Nội vụ thẩm định.