Liên tiếp những ngày gần đây nhiều bệnh viện tiếp tục phản ánh thiếu thuốc, vật tư y tế. Tại Bình Phước, người bệnh phải tự mua từ kim tiêm, dịch truyền....

Theo thông báo chính thức của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế) ngày 26/10, các gói thầu thuộc trách nhiệm của trung tâm đã được mua sắm đủ, các loại thuốc, vật tư thiếu theo quy định là do các địa phương có trách nhiệm mua sắm.

Trung tâm đã tổ chức đấu thầu đối với 106 danh mục thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia giai đoạn 2022-2024, đã phê duyệt kết quả được 86-88 thuốc trúng thầu (tùy theo miền Bắc, miền Trung và miền Nam).

Năm 2023, trung tâm tiến hành mời thầu lại đối với 19 danh mục thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2022, đã lựa chọn được 13/19 mặt hàng trúng thầu.

"Hiện nay, một số bệnh viện gặp tình trạng thiếu thuốc. Một số ý kiến cho rằng việc các cơ sở y tế trên toàn quốc hiện nay thiếu thuốc một phần do nguyên nhân trung tâm chậm có kết quả đấu thầu tập trung và đàm phán giá, thực tế đấu thầu tập trung quốc gia đã có kết quả từ ngày 3/8/2022 (88/106 thuốc), hiệu lực thực hiện từ 1/9/2022 đến 31/8/2024" - ông Lê Thanh Dũng - Giám đốc Trung tâm đấu thầu thuốc Quốc gia, Bộ Y tế cho biết

Trung tâm này cũng cho rằng chỉ tổ chức đấu thầu đối với các thuốc generic nhóm 1 - 2 của 32 hoạt chất trong tổng số 1.226 hoạt chất thuộc danh mục thuốc đấu thầu. Đây là các hoạt chất có số lượng thuốc sử dụng lớn và chi phí thuốc lớn, vì vậy thuốc đấu thầu tập trung quốc gia chiếm 16,75%/tổng lượng thuốc sử dụng trong cả nước.

Các thuốc nhóm 3 - 4 - 5 còn lại do đơn vị mua sắm tập trung cấp địa phương hoặc do cơ sở y tế tự tổ chức đấu thầu. "Nếu thiếu các thuốc này ở địa phương là do trách nhiệm tổ chức thực hiện tại địa phương" - lãnh đạo trung tâm thông tin.

Về dự kiến kế hoạch triển khai tiếp theo của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia, ông Lê Thanh Dũng thông tin:

Đối với công tác đấu thầu tập trung cấp Quốc gia: Hiện nay, Trung tâm đang trình Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cung cấp thuốc ARV cho các cơ sở y tế trên toàn quốc năm 2024-2025. Sau khi được phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Trung tâm sẽ tiến hành các bước tiếp theo trong quy trình lựa chọn nhà thầu.

Đối với 50 thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Trung tâm đang tiến hành rà soát danh mục để tiếp tục tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho cơ sở y tế, dự kiến thời gian cung cấp thuốc cho cơ sở từ ngày 01/9/2024 - 31/8/2026.

Đối với công tác đàm phán giá, theo thông tin ông Dũng cho biết, ngày 26/10, Trung tâm đã được Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp 02 thuốc điều trị HIV/AIDS thuộc danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá nguồn bảo hiểm y tế và các nguồn hợp pháp khác năm 2024-2025. Trung tâm hiện đang khẩn trương tiến hành các bước tiếp theo theo quy định đối với gói thầu này.

Đối với các thuốc biệt dược gốc, Trung tâm đang hoàn thiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 86 thuốc, dự kiến trình Bộ Y tế phê duyệt trong tháng 11/2023. Đồng thời cùng thời gian này, Trung tâm dự kiến sẽ tiến hành tổng hợp nhu cầu của các cơ sở y tế trên toàn quốc đối với 64 thuốc biệt dược gốc sẽ hết hiệu lực Thỏa thuận khung vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025.