Từ khóa tìm kiếm: 19 tỉnh phía nam

19 tỉnh thành phía Nam giãn cách xã hội thêm 14 ngày

[VOV2] - Thủ tướng yêu cầu tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 14 ngày đối với 19 tỉnh, thành phố phía Nam; vận động, kêu gọi, kiểm soát người dân ở TP.HCM và các địa phương đang thực hiện giãn cách không được rời địa bàn.

[VOV2] - Thủ tướng yêu cầu tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 14 ngày đối với 19 tỉnh, thành phố phía Nam; vận động, kêu gọi, kiểm soát người dân ở TP.HCM và các địa phương đang thực hiện giãn cách không được rời địa bàn.

Kiến nghị giãn cách thêm 14 ngày tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam

[VOV2] - Tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng BCĐ chủ trì, với thành viên BCĐ về công tác phòng dịch Covid-19, chiều 31/7, các thành viên BCĐ kiến nghị Thủ tướng tiếp tục giãn cách xã hội thêm 14 ngày tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam.

[VOV2] - Tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng BCĐ chủ trì, với thành viên BCĐ về công tác phòng dịch Covid-19, chiều 31/7, các thành viên BCĐ kiến nghị Thủ tướng tiếp tục giãn cách xã hội thêm 14 ngày tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam.