Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến rất phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận và thống nhất tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội tại 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Nhiều ý kiến cho rằng, một số khu vực nguy cơ cao tại các địa phương cần siết chặt thêm các biện pháp phòng, chống dịch. Trong tình hình hiện nay một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội còn chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng người dân vẫn ra đường khi không cần thiết.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo yêu cầu Tiểu ban Giám sát dịch COVID-19 (của Ban Chỉ đạo) tiếp tục giám sát chặt chẽ để kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo khi các địa phương có dấu hiệu chuyển từ nguy cơ lên nguy cơ cao (phải giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg), nguy cơ cao lên nguy cơ rất cao (phải giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg) để chỉ đạo các địa phương và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo thống nhất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg thêm 14 ngày tại 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Tuy nhiên, tùy vào mức độ kiểm soát dịch bệnh, các địa phương có thể nới lỏng cục bộ. Đối với khu vực tiếp giáp, khi thực hiện nới lỏng công tác phòng, chống dịch phải thống nhất với các địa phương khác; báo cáo Tổ trưởng Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia trước khi quyết định.