Từ khóa tìm kiếm: thêm 14 ngày

Kiến nghị giãn cách thêm 14 ngày tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam

[VOV2] - Tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng BCĐ chủ trì, với thành viên BCĐ về công tác phòng dịch Covid-19, chiều 31/7, các thành viên BCĐ kiến nghị Thủ tướng tiếp tục giãn cách xã hội thêm 14 ngày tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam.

[VOV2] - Tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng BCĐ chủ trì, với thành viên BCĐ về công tác phòng dịch Covid-19, chiều 31/7, các thành viên BCĐ kiến nghị Thủ tướng tiếp tục giãn cách xã hội thêm 14 ngày tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam.