Từ khóa tìm kiếm: giãn cách

Nhiều công nhân khó khăn do Covid-19 được nhận hỗ trợ

[VOV2] - Trong quý II vừa qua, cả nước có 12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập...

[VOV2] - Trong quý II vừa qua, cả nước có 12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập...

Đêm Hà Nội vắng lặng trong giãn cách

[VOV2] - Nếu như trước khi có dịch Covid-19, về đêm nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn náo nhiệt, đông đúc thì nay trở nên vắng vẻ, yên tĩnh.

[VOV2] - Nếu như trước khi có dịch Covid-19, về đêm nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn náo nhiệt, đông đúc thì nay trở nên vắng vẻ, yên tĩnh.