Từ khóa tìm kiếm: 4 thế hệ đi lính

Sống xứng đáng với truyền thống cách mạng

[VOV2] - “Từ khi các cháu còn nhỏ, thường ngày tôi hay kể chuyện đi chiến đấu, những gian khổ trong quân đội để các con hiểu và trân trọng nền hòa bình hôm nay. Từ những câu chuyện, các con nuôi dưỡng tình yêu trong quân đội từ sớm" - ông Sơn chia sẻ.

[VOV2] - “Từ khi các cháu còn nhỏ, thường ngày tôi hay kể chuyện đi chiến đấu, những gian khổ trong quân đội để các con hiểu và trân trọng nền hòa bình hôm nay. Từ những câu chuyện, các con nuôi dưỡng tình yêu trong quân đội từ sớm" - ông Sơn chia sẻ.