Từ khóa tìm kiếm: 7 trường ký kết Yên Bái

7 trường ĐH hàng đầu khối kỹ thuật ký thoả thuận hợp tác với UBND tỉnh Yên Bái

[VOV2] - Ngày 23 tháng 8 năm 2023, tại UBND tỉnh Yên Bái diễn ra buổi Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Yên Bái và 07 trường đại học kỹ thuật.

[VOV2] - Ngày 23 tháng 8 năm 2023, tại UBND tỉnh Yên Bái diễn ra buổi Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Yên Bái và 07 trường đại học kỹ thuật.