Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Yên Bái và 07 trường đại học kỹ thuật với mục tiêu cùng nhau hợp tác nhằm đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; xây dựng các chương trình, đề án, chính sách phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái.

Theo Biên bản ký kết, thời gian tới, UBND tỉnh Yên Bái sẽ chia sẻ với các trường các thông tin liên quan tới tình hình kinh tế - xã hội, nhu cầu đổi mới về khoa học công nghệ của Tỉnh;

Hỗ trợ nhóm 07 Trường trong việc triển khai các hoạt động hợp tác chuyển giao công nghệ với các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh; Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;

Tỉnh cũng bố trí cán bộ tham gia xây dựng và phối hợp thực hiện các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng chính sách phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bố trí nguồn kinh phí phù hợp để phối hợp thực hiện các hoạt động.

Về phía 07 Trường, thời gian tới sẽ tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực như các khóa ngắn hạn, văn bằng hai, sau đại học, hội nghị, hội thảo về những công nghệ mới trong các lĩnh vực kỹ thuật là thế mạnh của các Trường.

Các trường cũng sẽ đề xuất đặt hàng các đề tài nghiên cứu, nhiệm vụ khoa học công nghệ và các dự án tiềm năng giúp Tỉnh giải quyết những vấn đề lớn, cũng như những thách thức đang đặt ra từ thực tiễn;

Thành lập các nhóm chuyên gia liên trường, liên ngành, liên lĩnh vực nghiên cứu phát triển, đề xuất và tổ chức, hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và chuyển giao công nghệ mang tính chiến lược cấp Bộ, cấp Nhà nước, cấp Tỉnh nhằm mục đích phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh;

Phối hợp với các đơn vị chức năng của Tỉnh để hỗ trợ triển khai và thương mại hoá kết quả nghiên cứu hình thành từ ngân sách nhà nước trên địa bản của Tỉnh; hỗ trợ xúc tiến đầu tư - hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ, công nghiệp công nghệ cao;

Xây dựng các dự án, đề án, quy hoạch; triển khai hoạt động tư vấn trong thi công, cải tạo, nâng cấp phục vụ cho việc phát triển và khai thác hợp lý tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, hướng tới sự phát triển bền vững của địa phương.

Tại lễ ký kết, ông Trần Huy Tuấn Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đánh giá rất cao ý nghĩa của việc ký kết và cho rằng việc hợp tác với 7 trường sẽ hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong các vấn đề, các giải pháp về phát triển hạ tầng bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

Thứ hai là về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Yên Bái cũng như các tỉnh khác trong quá trình phát triển cần có nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực liên quan đến 7 trường kỹ thuật này. "Thông qua ký kết sẽ hỗ trợ rất nhiều cho chúng tôi trong việc đào tạo các lĩnh vực hiện nay chúng tôi đang thiếu", ông Trần Huy Tuấn nhấn mạnh.

Việc lần đầu tiên 7 trường ĐH khối kỹ thuật hàng đầu Việt Nam ký kết biên bản hợp tác với UBND tỉnh Yên Bái là một hoạt động có ý nghĩa đối với địa phương cũng như công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của các trường đại học.