Từ khóa tìm kiếm: High Club

Hài kịch ứng tác: Thể nghiệm mới của các nghệ sỹ trẻ Việt Nam

[VOV2] - Hài kịch ứng tác là loại hình nghệ thuật mà các diễn viên lên sân khấu hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước về kịch bản. Mọi ý tưởng vở diễn đều do khán giả gợi ý.

[VOV2] - Hài kịch ứng tác là loại hình nghệ thuật mà các diễn viên lên sân khấu hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước về kịch bản. Mọi ý tưởng vở diễn đều do khán giả gợi ý.