Từ khóa tìm kiếm: Olympic Tin học châu Á Thái Bình Dương

Việt Nam giành 6 huy chương tại Olympic tin học Châu Á -Thái Bình Dương

[VOV2] - Tại kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2023, đoàn học sinh Việt Nam đã giành được 6 huy chương, trong đó có 4 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

[VOV2] - Tại kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2023, đoàn học sinh Việt Nam đã giành được 6 huy chương, trong đó có 4 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

Việt Nam giành 3 huy chương Vàng Olympic Tin học Châu Á-Thái Bình Dương

[VOV2] - Kết quả Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á-Thái Bình Dương năm 2022, đoàn học sinh Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc. Đây là thành tích tốt nhất của học sinh Việt Nam tại sân chơi này.

[VOV2] - Kết quả Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á-Thái Bình Dương năm 2022, đoàn học sinh Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc. Đây là thành tích tốt nhất của học sinh Việt Nam tại sân chơi này.

Học sinh Việt Nam đoạt 2 HCV Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương

[VOV2] - Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã đoạt 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng tại kỳ thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương năm 2021, xếp thứ 4/35 quốc gia tham dự kỳ thi.

[VOV2] - Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã đoạt 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng tại kỳ thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương năm 2021, xếp thứ 4/35 quốc gia tham dự kỳ thi.