Từ khóa tìm kiếm: Luật đấu giá tài sản

Sửa đổi Luật đấu giá tài sản: Tăng minh bạch, nâng cao hiệu quả

[VOV2] - Hoạt động đấu giá tài sản thời gian qua được còn nhiều bất cập trong trình tự, thủ tục cũng như tình trạng cò đấu giá, thổi giá, thông đồng dìm giá, đặt ra yêu cầu sửa đổi, bổ sung quy định trong Luật Đấu giá tài sản.

[VOV2] - Hoạt động đấu giá tài sản thời gian qua được còn nhiều bất cập trong trình tự, thủ tục cũng như tình trạng cò đấu giá, thổi giá, thông đồng dìm giá, đặt ra yêu cầu sửa đổi, bổ sung quy định trong Luật Đấu giá tài sản.

Sửa luật để tránh những tiêu cực trong đấu giá tài sản

[VOV2] - "Tình trạng "quân xanh - quân đỏ", cò đấu giá... vẫn diễn ra phổ biến" là nhận định của các đại biểu Quốc hội.

[VOV2] - "Tình trạng "quân xanh - quân đỏ", cò đấu giá... vẫn diễn ra phổ biến" là nhận định của các đại biểu Quốc hội.