Từ khóa tìm kiếm: PGS.TS Hà Phan Hải An

Nguyên nhân bệnh nhân suy thận gia tăng

[VOV2] - Bệnh thận mạn thường diễn biến âm thầm, khi người bệnh có thể nhận biết được thì phần lớn đã bị suy thận. Đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 10 trên thế giới và thứ 8 ở các nước phát triển.

[VOV2] - Bệnh thận mạn thường diễn biến âm thầm, khi người bệnh có thể nhận biết được thì phần lớn đã bị suy thận. Đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 10 trên thế giới và thứ 8 ở các nước phát triển.