Từ khóa tìm kiếm: Vũ Thái Bình

Họa sĩ Vũ Thái Bình ra mắt "Dó - Space"

[VOV2] - “Dó - Space” (Không gian Dó) là sự hội ngộ của họa sĩ Vũ Thái Bình, người gắn liền với nghệ thuật vẽ tranh màu nước trên chất liệu giấy Dó rất Việt Nam và những người bạn cùng ý tưởng.

[VOV2] - “Dó - Space” (Không gian Dó) là sự hội ngộ của họa sĩ Vũ Thái Bình, người gắn liền với nghệ thuật vẽ tranh màu nước trên chất liệu giấy Dó rất Việt Nam và những người bạn cùng ý tưởng.